top of page

Cenimo znanje in spodbujamo inovativnost,  ustvarjalnost in motiviranost naših zaposlenih.

Smo eno izmed uspešnejših podjetij v tem delu Evrope, ki izvaja sestavljanje elektronskih vezij (EMS). Odlikujejo nas tako odlične storitve in konkurenčne cene kot tudi kakovost naših storitev. Sleherni zaposlen je pomemben del našega podjetja, zato vedno izpostavljamo naše zaposlene kot ključno sredstvo našega uspeha. Več o viziji FTA si lahko preberete tukaj.

POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJA

Dejavnost podjetja FTA je razvijanje novih produktov in rešitev na področju opremljanja tiskanih vezij, razvoja in proizvodnje elektronskih sklopov. Glavna usmeritev podjetja je izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Zato si prizadevamo za nenehno izboljševanje integriranega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter za nenehno izboljševanje kakovosti naših proizvodov, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti kupce.

 

Integriran sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je primarna naloga vodstva in zaposlenih. Zasnovan je na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih, v vseh poslovnih procesih.

 

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo zakonodajne zahteve in dogovorjene zahteve ter pričakovanja zainteresiranih strani. Racionalno gospodarimo z energetskimi viri in surovinami, ter si nenehno prizadevamo zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja. Zavezujemo se, da bo nenehno iskali nove priložnosti za izboljševanje kakovosti ravnanja z okoljem in preprečevanja onesnaževanja okolja. Ponujamo kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam kupca in prilagoditi proizvode tako, da ustrezajo njihovim posebnim zahtevam.

 

S kupci vzpostavljamo dolgoročno navezo in skupaj načrtujemo usmeritve. Izvajamo stalne izboljšave proizvodov in procesov pri čemer uporabljamo različne metode in učinkovita orodja. Vzpodbujamo inovativnost  in vedno prisluhnemo spoznanjem kupca. Usmerjeni smo v osvajanje novih znanj z usposabljanjem.

 

S kupci vzpostavljamo dolgoročna partnerstva in skupaj načrtujemo usmeritve. Izvajamo stalne izboljšave proizvodov in procesov pri čemer uporabljamo različne metode in učinkovita orodja. Vzpodbujamo inovativnost  in vedno prisluhnemo spoznanjem kupca. Usmerjeni smo v osvajanje novih znanj z usposabljanjem.

Politika_kakovosti.jpg
bottom of page